Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

4h D.S. sto Dhmo Krvpias
Τρίτη 12 Φεβρουάριος 2019, 19:30

Κορωπί,  08-02-2019

Αρ. Πρωτ.:2678

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:

Το Δήμαρχο  Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο

Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 4η/2019 Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην   τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 12η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των   παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.      Συζήτηση για λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών ΚΕΔΕ – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. Υπουργικής Απόφασης αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,  Γ. Χουλιαράκη.

2.      Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για το έργο : « Κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών έργων 2017» (Αρ. Μελ. ΤΥ/57/2017).

3.      Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου  λογαριασμού του έργου  με τίτλο : «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Π.Ε.1 Αγίας Μαρίνας (Περιοχή εντός σχεδίου πόλης ) Δήμου Κρωπίας» ενταγμένο στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Ο.Π.Σ.5002391/ΑΠ 36811/16-11-2018) (ΣΑΕΠ 0851 Κωδ.  Έργου: 2017EΠ08510063).

4.      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης τμήματος ακινήτου στο Κορωπί από τον Δήμο Κρώπιας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κρωπίας.

5.      Αναγκαιότητα δημιουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον οικισμό της  Αγ. Μαρίνας.

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (2η).

7.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

8.      Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

9.      Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2019.

10.  Άνοιγμα λογαριασμού Τραπέζης ειδικού σκοπού που αφορά στο Δήμο Κρωπίας τον οποίο θα χειρίζεται η υπόλογος της παγίας προκαταβολής με την αναπληρώτριά  της.

11.  Επικαιροποίηση της με αριθμ. 171/2018 προγενέστερης  απόφασης του Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου στη FOODEXPO GREECE 2019.

12.  Περί έγκρισης πραγματοποίησης εκδήλωσης “ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019” (11-03-2019).

13.  Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ του Δήμου Κρωπίας.

14.  Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου  ελιάς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 702 επισκέπτες και κανένα μέλος